Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên Sales & Marketing khu vực Hải Phòng
Tuyển dụng nhân viên Sales & Marketing khu vực Hải Phòng

15:48:05 Ngày 05/11/2018

Tuyển nhân viên Sales & Marketing khu vực Hải Phòng

SL: 2 người

Tuyển dụng nhân viên Sales & Marketing khu vực Quảng Ninh
Tuyển dụng nhân viên Sales & Marketing khu vực Quảng Ninh

15:31:52 Ngày 05/11/2018

Tuyển nhân viên Sales & Marketing khu vực Quảng Ninh 

SL: 3 người

Đối tác - Khách hàng
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác
  • Công ty TNHH Đỉnh Quang
  • Công ty TNHH Công nghệ Dicom
  • Công ty TNHH Thế Bảo
  • Shimizu Corporation Vietnam
  • Công ty TNHH Kinden Việt Nam