Tư vấn giải pháp

      H2C cung cấp gói dịch vụ tư vấn các giải pháp về quản lý, anh nhinh giám sát, nhà thông minh... Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp thiết lập các yêu cầu thực tế, đặt vấn đề đối với các đơn vị cung cấp giải pháp.

      Công việc của chúng tôi là lắng nghe nguyện vọng của nhà đầu tư, mục tiêu ứng dụng giải pháp trong ngắn hạn, dài hạn, mức độ đầu tư, nội lực của doanh nghiệp. Từ cơ sở này, H2C sẽ phân tích, đưa ra phương án đầu tư, tư vấn giải pháp phù hợp, hoạch định nhân sự, phân bổ nguồn lực cho các hạng mục đầu tư theo tiến độ hợp lý.

      Gói dịch vụ tư vấn của H2C sẽ giúp nhà đầu tư rút ngắn đáng kể thời gian, nhân lực và đặc biệt là sự chính xác của giải pháp với các ngành nghề chuyên sâu.

Đối tác - Khách hàng
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác
  • Tên đối tác
  • Công ty TNHH Đỉnh Quang
  • Công ty TNHH Công nghệ Dicom
  • Công ty TNHH Thế Bảo
  • Shimizu Corporation Vietnam
  • Công ty TNHH Kinden Việt Nam