H2C Techco được sự tin tưởng của chủ nhà hàng Bằng Lăng – Hạ Long đã triển khai thực hiện gói giải pháp camera giám sát và hệ thống mạng Lan/Wifi phục vụ nhà hàng:

Thi công hệ thống camera giám sát và hệ thống mạng LAN/Wifi tại Nhà Hàng Bằng Lăng

Thi công hệ thống camera giám sát và hệ thống mạng LAN/Wifi tại Nhà Hàng Bằng Lăng

Thi công hệ thống camera giám sát và hệ thống mạng LAN/Wifi tại Nhà Hàng Bằng Lăng

Thi công hệ thống camera giám sát và hệ thống mạng LAN/Wifi tại Nhà Hàng Bằng Lăng