H2C Techco đưa giải pháp nhà thông minh và triển khai thi công trọn gói tại căn biệt thự của Mr Hùng ở Khu đô thị Cột 5 – Hạ Long.

Giải pháp nhà thông minh thi công trọn gói tại căn biệt thự Cột 5 - Hạ Long

Giải pháp nhà thông minh thi công trọn gói tại căn biệt thự Cột 5 - Hạ Long

Giải pháp nhà thông minh thi công trọn gói tại căn biệt thự Cột 5 - Hạ Long

Giải pháp nhà thông minh thi công trọn gói tại căn biệt thự Cột 5 - Hạ Long