Một số hình ảnh thi công do đội kĩ thuật của H2C Techco triển khai và thực hiện:

Công trình hệ thống camera an ninh KCN Nomura Hải Phòng

Công trình hệ thống camera an ninh KCN Nomura Hải Phòng

Công trình hệ thống camera an ninh KCN Nomura Hải Phòng

Công trình hệ thống camera an ninh KCN Nomura Hải Phòng

Công trình hệ thống camera an ninh KCN Nomura Hải Phòng